מילון מושגים

כבר יצא לכם לשבת מול בנקאית שדיברה איתכם "בנקאית" ואתם רק ישבתם והנהנתם כי לא היה לכם מושג מה היא אמרה הרגע? מוכר? מהיום תוכלו להבין בדיוק מה היא אומרת. הכנו לכם מילון מושגים מרוכז, עם כל המושגים הנפוצים כך תגיע לפגישה הבאה עם כל הידע שאתם צריכים. 

אז בואו נתחיל:

אגרות חוב

כאשר גוף גדול, חברה ואפילו ממשלה רוצים לגייס כסף למימון פרויקטים, אחת הדרכים לגיוס הכסף היא הנפקת אגרות חוב. קונה האגרת בעצם נותן הלוואה לגוף המנפיק לתקופה מסוימת בסופה, הגוף המנפיק יחזיר את הקרן בתוספת ריבית והצמדה. זה עובד על אותו עיקרון כמו הלוואה מהבנק רק שבמקרה זה מדובר על סכומים גבוהים מאוד.

איגו"ח

זוהי הנפקה של אגרות חוב, בה הרווח של רוכש האגרת מבוסס על רווחים עתידיים.

אשראי

קבלת הזכות להשתמש בכספים, שירותים וסחורות תמורת התחייבות לתשלום במועד מאוחר יותר. הזמן בין השימוש במוצר לתשלום, הוא הבסיס לקביעת הריבית שתשולם בגין השימוש במוצר.

בטחונות

כל דבר בעל ערך כגון נכס, המשועבד לטובת המלווה עד לפירעון ההלוואה על ידי הלווה. ישנם כל מיני סוגי בטחונות כמו: אגרות חוב, שיקים דחויים ועוד. כאשר רוכשים דירה למשל, הדירה משמשת כבטוחה והיא משועבדת לבנק עד תום חיי המשכנתא.

גרירת הלוואה

זהו מצב בו יש נכס משועבד לטובת הלוואה מסוימת והלווה מבקש לשעבד נכס חלופי. זהו מצב בו הלווה רוצה להמשיך לשלם את ההלוואה לפי התנאים המקוריים שלה, אך יש שינוי בנכס. 

גילוי נאות

כל גוף או אדם שנותן שירות, מחוייב למסור ללקוח את כל המידע הרלוונטי שיכול להשפיע על קבלת ההחלטה של הלקוח.

דירוג אשראי

זהו ציון הניתן לכל אזרח במדינה ע"י בנק ישראל, המגדיר את יכולת ההחזר שלהם. החישוב מתבסס על מספר נתונים כמו: ההון העצמי של הלווה, ההיסטוריה הפיננסית וההתחייבויות שלו. מי שמשתמש בדירוג הזה אלו בדרך כלל משקיעים או בנקים שרוצים לוודא את יכולת ההחזר של לווה פוטנציאלי.

הלוואה

זהו הסכם בין מלווה ללווה, בו המלווה נותן סכום כסף ללווה, והלווה מתחייב להחזיר את הכסף אחרי תקופה מוגדרת מראש בתוספת ריבית (לעיתים גם הצמדה).

יש מגוון רחב של הלוואות ושיטות החזר אך הנה העיקריות:

הלוואה משלימה

הלוואה הניתנת כתוספת להלוואה ומיועדת לאותה מטרה.

הלוואה לכל מטרה

זוהי הלוואה הניתנת ללא צורך במטרה מוגדרת. אך, אם תקחו הלוואה לכל מטרה במשכנתא, תצטרכו להוכיח את מטרת ההלוואה. אם אמרתם שהכסף מיועד לטיפולי שיניים, תצטרכו להביא הצעות מחיר לטיפולי שיניים וכו'. 

הלוואת בלון

זוהי שיטת החזר בה הלווה לא משלם כלום במהלך חיי ההלוואה, וההלוואה נפרעת בבת אחת בסוף התקופה. בתום התקופה משולמות גם הקרן וגם הריבית (בנוסף להצמדה במידה ויש). הלוואה זו נקראת גם הלוואת גישור.

הלוואת גרייס

זוהי שיטת החזר בה התשלום הראשון עבור ההלוואה נדחה והלווה משלם רק את הריבית. בתום תקופת הגרייס הוא משלם גם את הקרן וגם את הריבית.

הצמדה למדד

זהו מצב בו קרן ההלוואה מוצמדת למדד המחירים לצרכן. המדד מתפרסם ב- 15 לכל חודש על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הצמדה למט"ח

זוהי הלוואה בה הקרן צמודה לשער החליפין של מטבח חוץ מסוים (למשל דולר). אם תהיה עליה בשער החליפין, יתרת הקרן תעלה ולהיפך.

חוב אבוד

כל חוב שעדיין לא שולם, מוגדר מבחינת הבנק כחוב אבוד. במידה ויתברר כי אין אפשרות לגבות את החוב, חוב זה ימחק מהמאזן של הבנק ויירשם בספרים כהוצאה.

יום עסקים

יום עסקים מגדיר את הזמן בו מבוצעים זיכויים וחיובים בפעולות בנקאיות. בישראל יום עסקים הוא עד 18:00 ובימי שישי וערבי חג עד 14:00

כושר החזר

זוהי היכולת של הלקוח לעמוד בלוח הזמנים שנקבע מראש עבור החזר ההלוואה.

לוח סילוקין

זוהי טבלה המפרטת את תשלומי ההלוואה בכל זמן נתון.

לוח שפיצר

זוהי שיטת החזר בה התשלום החודשי הוא קבוע והרכב התשלום (קרן וריבית) משתנה. בהתחלה רוב התשלום מורכב מתשלומי ריבית וככל שעובר הזמן רכיב הקרן הולך וגדל.

קרן שווה

זוהי שיטת החזר בה רכיב הקרן בכל תשלום הוא קבוע, ורכיב הריבית משתנה.

מדד המחירים לצרכן

זהו מדד אותו מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדד זה בודק את השינוי במחירים מחודש קודם. המדד בודק סל של מגוון מוצרים שכל משק בית רוכש.

עמלת פירעון מוקדם

זוהי עמלה הנגבית על ידי המלווה, במצב בו הלווה פורע את חובו לפני הזמן שנקבע במועד מתן ההלוואה. על ידי עמלה זו המלווה מפצה את עצמו על אובדן הריבית בתקופה הנותרת.

ערבות בנקאית

זוהי התחייבות של הבנק ללקוח, לשלם לצד ג' את הסכום הנקוב בערבות לפי דרישתו של אותו צד ג'.

פקדון קצר מועד (פק"מ)

סכום כסף שנמצא במשמורת אצל הבנק לתקופה של פחות משנה. התשואה עבור פיקדון זה שקלית וקבועה מראש.

קופת גמל

זוהי תוכנית חיסכון לטווח בינוני וארוך. קופה זו משלמת לעמיתים שלה קצבה, תמלוגים או פיצויים (תלוי בסוג הקופה). לצורת חיסכון זו יש הטבות מס בכפוף לרשום בחוק

קופת פנסיה

זוהי תוכנית חיסכון אליה חוסכים גם העובד וגם המעביד באחוז מסוים משכרו של העובד. ברגע שהעובד יוצא לפנסיה, הוא מקבל קצבה חודשית מאותה קרן למשך שארית חייו.

קרן השתלמות

זהו אפיק חיסכון לטווח בינוני. הקרן נזילה אחרי 6 שנים וניתן למשוך אותה לכל מטרה עם פטור ממס. ניתן למשוך את הקרן בלי מס גם אחרי 3 שנים אבל רק למטרת לימודים או השתלמויות.

ריבית

זהו סכום הנוסף להלוואה או חיסכון כ"קנס" על לקיחת הלוואה או רווח על חיסכון.

יש כמה סוגי ריביות:

  • ריבית בנק ישראל- זוהי הריבית בה בנק ישראל מלווה כספים לבנקים.
  • ריבית משתנה- כשלוקחים הלוואה עם ריבית משתנה, לבנק יש אפשרות לשנות את הריבית כל פעם שיש תחנת יציאה.
  • ריבית נומינלית- זוהי הריבית שנקבעה לעסקה מסוימת בלי לקחת בחשבון את השינויים בערך הכסף (אינפלציה).
  • ריבית פריים- זוהי ריבית בנק ישראל בתוספת מרווח. נכון להיום ריבית הפריים עומדת על 1.6% (0.1% ריבית בנק ישראל+ 1.5% מרווח). ריבית הפריים היא הריבית הבסיסית לרוב ההלוואות במשק.
  • ריבית קבועה- ריבית שאינה משתנה לכל אורך חיי ההלוואה
  • ריבית ריאלית- זוהי הריבית שנקבעה לעסקה מסוימת, אשר לוקחת בחשבון את השינויים בערך הכסף (אינפלציה).

שער יציג

השער היציג מראה את הערך של מטבע חוץ מסוים, מול ערכו של מטבע חוץ אחר. השער היציג נקבע על ידי בנק ישראל בהתאם לשער האמצע של נתוני המסחר.

תשואה

תשואה מודדת את הרווח או ההפסד עבור השקעה. תשואה נמדדת באחוזים מול גובה ההשקעה המקורית.

השאירו פרטים ונחזור אלכם
פרטיך ישמשו לצורך קבלת הצעת מחיר, בכפוף לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר

האם עוברים להשתמש רק בכרטיסי אשראי?

מחפשים תחום עבודה חדש? קדימה, הצטרפו אלינו

רגע לפני שאתם לוקחים הלוואה ונכנסים לחובות… חשוב שתדעו כמה דברים

יש לכם כרטיס אשראי? מה חשוב שתדעו עליו?

איך מצמצמים את השימוש בכרטיס אשראי?

בשורה טובה יצאה לאור, יותר לא תשלמו על מעבר לבנק אחר!

תודה שיצרת קשר עם המפתח לכלכלת משפחה

נחזור אליך בהקדם

יצירת קשר מהירה

פניה מהירה: